Decydując się na lokal mieszkalny lub przestrzeń biurową oprócz kwestii funkcjonalnej oraz metrażu lokalu bierzemy pod uwagę na atrybuty estetyczne miejsca. Obecnie projektowanie wnętrz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem powierzyć przygotowanie określonego lokalu do użytkowania specjaliście. A czym zajmuje się konkretnie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko przestawianiem bibelotów. Projektant wnętrz to człowiek z wyższym wykształceniem, mający nie tylko zmysł estetyczny, ale głównie zdolności jego praktycznego wykorzystania. W skład obowiązków związanych z zawodem projektanta wchodzą: nakreślanie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także kontrola nad przebiegiem procesu, oraz poszczególnymi pracownikami przy danym zadaniu.Projektowanie wnętrz Opole
Architekt wnętrz powinien również przeprowadzać analizy – zarówno otoczenia jak i wnętrza budynku, pod kątem działania rozmaitych zespołów instalacyjnych, urządzeń wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie opracowanie koncepcji plastycznej wnętrz to także obowiązek dekoratora. Obejmuje ono dodatkowo: wybieranie materiałów, podjęcie decyzji o sposobie prowadzenia prac nad projektem, wybór poszczególnych zestawów instalacyjnych, urządzeń, a nawet – ich projektowanie od zera. Dobry projektant ma świadomość, że ważne bywa także zapewnienie optymalnej akustyki we wnętrzu. Projekty architektoniczne muszą zapewniać nie tylko estetykę wnętrza, lecz równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie powinno być istotniejsze od komfortu użytkowania.
Zobacz filmik